Obvestila

3.9.2020 SI0031117714 PONR

PRO NEPREMIČNINE d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 467/2020

KD številka zadeve

KDDCA12379

Dan izvedbe

03.09.2020

Izdajatelj

firma

PRO NEPREMIČNINE d.d.

naslov

Kidričeva ulica 009A, 5000 NOVA GORICA

matična številka

8608962

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PONR

ISIN

SI0031117714

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,40 EUR

Presečni dan

02.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana