Obvestila

4.9.2020 SI0031117425 SMFR

SMF Media d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 469/2020

KD številka zadeve

KDDCA12376

Dan izvedbe

04.09.2020

Izdajatelj

firma

SMF Media d.d.

naslov

Milčinskega ulica 013, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2240157

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SMFR

ISIN

SI0031117425

CFI

ESVUFB

0Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

89,32 EUR

Presečni dan

03.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana