Obvestila

7.9.2020 SI0031116716 RZVR

Razvojni zavod d.d. – izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 493/2020

KD številka zadeve

KDDCA12384

Dan izvedbe

07.09.2020

Izdajatelj

firma

Razvojni zavod d.d.

naslov

Blatnica 001, 1236 TRZIN

matična številka

5270103

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

RZVR

ISIN

SI0031116716

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izključitev manjšinskih delničarjev

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

10.258

Število vrednostnih papirjev po vpisu

10.258

Vrsta izplačila

denarna odpravnina

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

7,67 EUR

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana