Obvestila

9.9.2020 SI0031100181 KPSG

LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka – izplačilo dividend

Obvestilo št. 497/2020

KD številka zadeve

KDDCA12392

Dan izvedbe

09.09.2020

Izdajatelj

firma

LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka

naslov

KIDRIČEVA CESTA 043A, 4220 ŠKOFJA LOKA

matična številka

5075556

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KPSG

ISIN

SI0031100181

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,1668 EUR na 1 delnico

zaokrožitev navzdol na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

08.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana