Obvestila

11.9.2020 SI0031114877 FENR

FENOLIT d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 506/2020

KD številka zadeve

KDDCA12394

Dan izvedbe

11.09.2020

Izdajatelj

firma

FENOLIT d.d.

naslov

BREG PRI BOROVNICI 022A, 1353 BOROVNICA

matična številka

5043441

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

FENR

ISIN

SI0031114877

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,21 EUR

Presečni dan

10.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana