Obvestila

14.9.2020 SI0031117730 ZSPG
14.9.2020 SI0031114901 ZSPR

ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. – zamenjava delnic

Obvestilo št. 508/2020

KD številka zadeve

KDDCA12397-1

Dan izvedbe

14.09.2020

Izdajatelj

firma

ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d.

naslov

ŽELEZARSKA CESTA 003, 3220 ŠTORE

matična številka

1318152

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ZSPR

ISIN

SI0031114901

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

969.400

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ZSPG

ISIN

SI0031117730

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

969.400

Menjalno razmerje

za 1 delnico ZSPR 1 delnica ZSPG

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana