Obvestila

14.9.2020 SI0033200021 MTSRS1

KOMPAS SHOP d.d. – izbirna izdaja

Obvestilo št. 509/2020

KD številka zadeve

KDDCA12396-1

Dan izvedbe

14.09.2020

Izdajatelj

 

firma

KOMPAS SHOP d.d.

naslov

Šmartinska cesta 052, 1000 Ljubljana

matična številka

5004560

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

MTSRS1

ISIN

SI0033200021

CFI

RSSXXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja (prva faza izbirne izdaje)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

594.601 (od tega 477 vpisanih na prehodnem računu za izdajo)

Presečni dan

11.09.2020

Razmerje izdaje

za 1 delnico MTSG 1 vpisna pravica MTSRS1

Opombe

Ena vpisna pravica kot vrednostni papir predstavlja prednostno pravico do vpisa in vplačila 0,42045 novih delnic MTSG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana