Obvestila

15.9.2020 SI0031108424 ARGG

ARCONT d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 510/2020

KD številka zadeve

KDDCA12404

Dan izvedbe

15.09.2020

Izdajatelj

firma

ARCONT d.d.

naslov

Ljutomerska cesta 029, 9250 GORNJA RADGONA

matična številka

5441161

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ARGG

ISIN

SI0031108424

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,00 EUR

Presečni dan

14.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana