Obvestila

15.9.2020 SI0031108549 KZTR

KOVINTRADE d.d. Celje – izplačilo dividend

Obvestilo št. 511/2020

KD številka zadeve

KDDCA12386

Dan izvedbe

15.09.2020

Izdajatelj

firma

KOVINTRADE d.d. Celje

naslov

MARIBORSKA CESTA 007, 3000 CELJE

matična številka

5025524

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KZTR

ISIN

SI0031108549

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,16 EUR

Presečni dan

14.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana