Obvestila

25.9.2020 SI0031101346 LKPG

LUKA KOPER, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 528/2020

KD številka zadeve

KDDCA12403

Dan izvedbe

25.09.2020

Izdajatelj

firma

LUKA KOPER, d.d.

naslov

Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria

matična številka

5144353

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

LKPG

ISIN

SI0031101346

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,07 EUR

Presečni dan

24.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana