Obvestila

25.9.2020 SI0031116187 FNDR

KOLEKTOR HOLDING d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 530/2020

KD številka zadeve

KDDCA12389

Dan izvedbe

25.09.2020

Izdajatelj

firma

KOLEKTOR HOLDING d.d.

naslov

Vojkova ulica 010, 5280 IDRIJA

matična številka

5557801

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

FNDR

ISIN

SI0031116187

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

70,00 EUR

Presečni dan

24.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana