Obvestila

29.9.2020 SI0031108317 VPNG

VGP Novo mesto, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 535/2020

KD številka zadeve

KDDCA12426

Dan izvedbe

29.09.2020

Izdajatelj

firma

VGP Novo mesto, d.d.

naslov

LJUBLJANSKA CESTA 036, 8000 NOVO MESTO

matična številka

5142407

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

VPNG

ISIN

SI0031108317

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

2,00 EUR

Presečni dan

28.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana