Obvestila

30.9.2020 SI0031101304 MKOG

MELAMIN d.d. Kočevje – izplačilo dividend

Obvestilo št. 537/2020

KD številka zadeve

KDDCA12387

Dan izvedbe

30.09.2020

Izdajatelj

firma

MELAMIN d.d. Kočevje

naslov

TOMŠIČEVA CESTA 009, 1330 KOČEVJE

matična številka

5034043

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MKOG

ISIN

SI0031101304

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,20 EUR

Presečni dan

29.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana