Obvestila

30.9.2020 SI0031114463 AMZR

AMZS d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 538/2020

KD številka zadeve

KDDCA12317

Dan izvedbe

30.09.2020

Izdajatelj

firma

AMZS d.d.

naslov

DUNAJSKA CESTA 128A, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5488338

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

AMZR

ISIN

SI0031114463

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,22 EUR

Presečni dan

29.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana