Obvestila

30.9.2020 SI0031108580 EMAG

ELEKTRO MARIBOR d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 540/2020

KD številka zadeve

KDDCA12249

Dan izvedbe

30.09.2020

Izdajatelj

firma

ELEKTRO MARIBOR d.d.

naslov

VETRINJSKA ULICA 002, 2000 MARIBOR

matična številka

5231698

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

EMAG

ISIN

SI0031108580

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,1459979 EUR na 1 delnico

zaokrožitev navzdol na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

29.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana