Obvestila

2.10.2020 SI0021200884 PPDT

SKUPINA PRVA d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 543/2020

KD številka zadeve

KDDCA12434

Dan izvedbe

02.10.2020

Izdajatelj

firma

SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc.

naslov

Fajfarjeva ulica 33, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1582330

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PPDT

ISIN

SI0021200884

CFI

EPNNFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,98 EUR

Presečni dan

01.10.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana