Obvestila

8.10.2020 SI0033200039 VPVRS1

VEPLAS, d.d. – izbirna izdaja

Obvestilo št. 558/2020

KD številka zadeve

KDDCA12433-1

Dan izvedbe

08.10.2020

Izdajatelj

 

firma

VEPLAS, d.d.

naslov

CESTA SIMONA BLATNIKA 011, 3320 VELENJE

matična številka

5099021

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

VPVRS1

ISIN

SI0033200039

CFI

RSSXXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja (prva faza izbirne izdaje)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

87.651 (od tega 276 vpisanih na prehodnem računu za izdajo)

Presečni dan

07.10.2020

Razmerje izdaje

za 1 delnico VPVG 1 vpisna pravica VPVRS1

Opombe

Ena vpisna pravica kot vrednostni papir predstavlja prednostno pravico do vpisa in vplačila 0,2852 novih delnic, ki jim bo dodeljena oznaka VPVR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana