Obvestila

23.10.2020 SI0031200965 COSP

COSYLAB d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 578/2020

KD številka zadeve

KDDCA12474

Dan izvedbe

23.10.2020

Izdajatelj

firma

COSYLAB d.d.

naslov

Gerbičeva ulica 064, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2161621

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

COSP

ISIN

SI0031200965

CFI

EPNNPR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

998,10 EUR

Presečni dan

22.10.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana