Obvestila

23.10.2020 SI0031104514 PPNG

PIVKA d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 579/2020

KD številka zadeve

KDDCA12290

Dan izvedbe

23.10.2020

Izdajatelj

firma

PIVKA d.d.

naslov

KAL 001, 6257 PIVKA

matična številka

5151406

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PPNG

ISIN

SI0031104514

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,18 EUR

Presečni dan

22.10.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana