Obvestila

23.10.2020 SI0031106758 MENG
23.10.2020 SI0031117763 MENR

MENINA d.d. – zamenjava delnic

Obvestilo št. 580/2020

KD številka zadeve

KDDCA12448-1

Dan izvedbe

23.10.2020

Izdajatelj

firma

MENINA d.d.

naslov

TRG PADLIH BORCEV 003, 1241 KAMNIK

matična številka

5034647

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MENG

ISIN

SI0031106758

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

45.906

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MENR

ISIN

SI0031117763

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

45.906

Menjalno razmerje

za 1 delnico MENG 1 delnica MENR

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana