Obvestila

28.10.2020 SI0032104026 IMA1

IMMORENT ALFA d.o.o. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 593/2020

KD številka zadeve

KDDCA12479

Dan izvedbe

28.10.2020

Izdajatelj

 

firma

IMMORENT ALFA d.o.o.

naslov

Parmova ulica 053, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1491806

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

IMA1

ISIN

SI0032104026

CFI

DBFUGR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

4.088,8889 EUR na 1 obveznico

zaokrožitev navzdol na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

27.10.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana