Obvestila

28.10.2020 SI0032102509 DRS3

DARS d.d. – izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 595/2020

KD številka zadeve

KDDCA12447

Dan izvedbe

28.10 2020

Izdajatelj

 

firma

DARS d.d.

naslov

ULICA XIV. DIVIZIJE 004, 3000 CELJE

matična številka

5814251

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

DRS3

ISIN

SI0032102509

CFI

DBFTFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

102.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

417,29 EUR

Presečni dan

23.10.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana