Obvestila

2.11.2020 SI0031104597 ELOG

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 600/2020

KD številka zadeve

KDDCA12221

Dan izvedbe

02.11.2020

Izdajatelj

firma

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

naslov

Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5227992

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ELOG

ISIN

SI0031104597

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,11 EUR

Presečni dan

30.10.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana