Obvestila

3.11.2020 SI0002103677 RS78

REPUBLIKA SLOVENIJA – izplačilo obresti

Obvestilo št. 603/2020

KD številka zadeve

KDDCA12466

Dan izvedbe

03.11.2020

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS78

ISIN

SI0002103677

CFI

DBFTFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

17,50 EUR

Presečni dan

29.10.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana