Obvestila

5.11.2020 SI0032103887 APK1

AP KAPITAL 1 d.o.o. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 608/2020

KD številka zadeve

KDDCA12487

Dan izvedbe

05.11.2020

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 1 d.o.o.

naslov

Nazorjeva ulica 012, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8439010

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APK1

ISIN

SI0032103887

CFI

DBFSGB

Vrsta izplačila

izplačilo natečenih obresti za predčasno odpoklicane obveznice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,1422 EUR

zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

04.11.2020

 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana