Obvestila

6.11.2020 SI0031105677 EPRG

ELEKTRO PRIMORSKA d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 609/2020

KD številka zadeve

KDDCA12488

Dan izvedbe

06.11.2020

Izdajatelj

firma

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

naslov

ERJAVČEVA ULICA 022, 5000 NOVA GORICA

matična številka

5229839

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

EPRG

ISIN

SI0031105677

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,14 EUR

Presečni dan

05.11.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana