Obvestila

10.11.2020 SI0031116567 TESR

TEHNIKA-SET d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 614/2020

KD številka zadeve

KDDCA12492

Dan izvedbe

10.11.2020

Izdajatelj

firma

TEHNIKA-SET d.d.

naslov

Partizanska ulica 038, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

matična številka

5862639

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

TESR

ISIN

SI0031116567

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

3,00 EUR

Presečni dan

09.11.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana