Obvestila

27.11.2020 SI0031110883 MLDG

MLINOSTROJ d.d., Domžale – izplačilo dividend

Obvestilo št. 630/2020

KD številka zadeve

KDDCA12514

Dan izvedbe

27.11.2020

Izdajatelj

firma

MLINOSTROJ d.d., Domžale

naslov

ŠTUDLJANSKA CESTA 005, 1230 DOMŽALE

matična številka

5033942

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MLDG

ISIN

SI0031110883

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,20 EUR

Presečni dan

26.11.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana