Obvestila

29.1.2004 SI0021112113 VZPG
29.1.2004 SI0021111263 VZPR

Zamenjava delnic izdajatelja VIZIJA I.

Zamenjava delnic zaradi spremembe nominalnega zneska delnic izdajatelja VIZIJA I., pooblaščena investicijska družba d.d.

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg.: 2003/09054 dne 15.01.2004 v sodni register pri izdajatelju VIZIJA I., pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, vpisalo spremembe statuta in spremembo firme izdajatelja.

V zvezi z navedenim smo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 29.01.2004, izvršili:

  • zamenjavo delnic zaradi spremembe nominalnega zneska delnic VIZIJA I., pooblaščena investicijska družba d.d. (oznaka delnic VZPR, nominalni znesek delnice 100,00 SIT).

Zamenjavo delnic smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili z vpisom delnic VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, d.d. na račune oseb, ki so bili na dan 28.01.2004 imetniki delnic z oznako VZPR; in sicer tako, da se le te zamenjajo v razmerju 10 delnic VZPR za 1 novo navadno, imensko delnico družbe VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, d.d..

  • VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, d.d. navadne imenske delnice, oznaka delnic VZPG, nominalni znesek delnice 1.000,00 SIT

Zaradi zamenjave smo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 29.01.2004, izbrisali vse delnice z oznako VZPR.

Nazaj

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.