Obvestila

1.12.2020 SI0031115031 APMR

AP MS d.d. – zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 634/2020

KD številka zadeve

KDDCA12416

Ciljna družba

firma

AP MS d.d.

naslov

BAKOVSKA ULICA 029A, 9000 MURSKA SOBOTA

matična številka

5065011

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

APMR

ISIN

SI0031115031

CFI

ESVTFR

Prevzemnik

firma

MSIN d.o.o.

naslov

Leskoškova cesta 006, 1000 Ljubljana

Prevzemnik

ime in priimek

Maučec Cigan Bernardka

naslov

Kroška ulica 029, 9000 Murska Sobota

Prevzemnik

ime in priimek

Franc Banfi

naslov

Kajuhova ulica 041, 9000 Murska Sobota

Povezana oseba

firma

LINIJA d.d.

naslov

Bakovska ulica 029A, 9000 Murska Sobota

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

zaključek prevzemnega postopka

Prenos nadomestila akceptantom

01.12.2020

Prenos vrednostnih papirjev prevzemniku

01.12.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana