Obvestila

4.12.2020 SI0031102179 IBEG

IBE d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 643/2020

KD številka zadeve

KDDCA12520

Dan izvedbe

04.12.2020

Izdajatelj

 

firma

IBE d.d.

naslov

HAJDRIHOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5075696

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

IBEG

ISIN

SI0031102179

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

81,648 EUR

oziroma izplačilo v skupnem znesku 1.300.000,00 EUR

Presečni dan

03.12.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana