Obvestila

22.12.2020 SI0031114182 TSOG

TSO d.d. v likvidaciji – zaključek postopka likvidacije

Obvestilo št. 668/2020

KD številka zadeve

KDDCA12546-1

Dan izvedbe

22.12.2020

Izdajatelj

firma

TSO d.d. v likvidaciji

naslov

OPEKARNIŠKA CESTA 004, 2270 ORMOŽ

matična številka

5111781

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

TSOG

ISIN

SI0031114182

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

prenos v breme računov imetnikov (prvi del zaključka postopka likvidacije)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

497.163

Število vrednostnih papirjev po vpisu

497.163

Vrsta izplačila

izplačilo likvidacijske mase (prvi del zaključka postopka likvidacije)

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,70 EUR

Presečni dan

15.12.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana