Obvestila

23.12.2020 SI0032104018 APP1

AP KAPITAL 2 d.o.o. – predčasni delni odpoklic obveznic

Obvestilo št. 673/2020

KD številka zadeve

KDDCA12570

Dan izvedbe

23.12.2020

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 2 d.o.o.

naslov

Nazorjeva ulica 012, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8603391

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APP1

ISIN

SI0032104018

CFI

DBFSGB

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.653.252

Število vrednostnih papirjev po vpisu

1.220.226

Vrsta izplačila

izplačilo glavnice predčasno odpoklicanih obveznic

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,00 EUR

Presečni dan

22.12.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana