Obvestila

23.12.2020 SI0032104018 APP1

AP KAPITAL 2 d.o.o. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 674/2020

KD številka zadeve

KDDCA12571

Dan izvedbe

23.12.2020

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 2 d.o.o.

naslov

Nazorjeva ulica 012, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8603391

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APP1

ISIN

SI0032104018

CFI

DBFSGB

Vrsta izplačila

izplačilo natečenih obresti za predčasno odpoklicane obveznice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,0392 EUR

zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

22.12.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana