Obvestila

24.12.2020 SI0031115825 SPKR

SKUPINA KOVINAR, d.d., Kočevje – izplačilo dividend

Obvestilo št. 678/2020

KD številka zadeve

KDDCA12556

Dan izvedbe

24.12.2020

Izdajatelj

 

firma

SKUPINA KOVINAR, d.d., Kočevje

naslov

REŠKA CESTA 023, 1330 KOČEVJE

matična številka

5509475

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SPKR

ISIN

SI0031115825

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

5,00 EUR

 

Presečni dan

23.12.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana