Obvestila

6.1.2021 SI0031114190 TSOG1

TSO d.d. v likvidaciji – zaključek postopka likvidacije

Obvestilo št. 2/2021

KD številka zadeve

KDDCA12547-2

Dan izvedbe

06.01.2021

Izdajatelj

firma

TSO d.d. v likvidaciji

naslov

OPEKARNIŠKA CESTA 004, 2270 ORMOŽ

matična številka

5111781

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

TSOG1

ISIN

SI0031114190

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris (drugi del zaključka postopka likvidacije)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

124.835

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana