Obvestila

6.1.2021 SI0031109190 SIPR

SIP, d.d. Šempeter v Savinjski dolini – izplačilo dividend

Obvestilo št. 3/2021

KD številka zadeve

KDDCA12568

Dan izvedbe

06.01.2021

Izdajatelj

 

firma

SIP, d.d. Šempeter v Savinjski dolini

naslov

JUHARTOVA ULICA 002, 3311 ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI

matična številka

5034523

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SIPR

ISIN

SI0031109190

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,20 EUR

 

Presečni dan

05.01.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana