Obvestila

7.1.2021 SI0031117649 LAMN

LAMETA, d.d. - v likvidaciji – zaključek postopka likvidacije

Obvestilo št. 4/2021

KD številka zadeve

KDDCA12564

Dan izvedbe

07.01.2021

Izdajatelj

 

firma

LAMETA, d.d. - v likvidaciji

naslov

Hrenova ulica 013, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1318284

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

LAMN

ISIN

SI0031117649

CFI

ESVTFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta izplačila

izplačilo likvidacijske mase

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

161,82 EUR

Presečni dan

06.01.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana