Obvestila

8.1.2021 SI0031117748 VPVR
8.1.2021 SI0033200039 VPVRS1

VEPLAS, d.d. – izbirna izdaja

Obvestilo št. 5/2021

KD številka zadeve

KDDCA12433-2

Rok za uveljavitev pravice

09.10.2020 – 22.10.2020

Dan izvedbe

08.01.2021

Izdajatelj

 

firma

VEPLAS, d.d.

naslov

CESTA SIMONA BLATNIKA 011, 3320 VELENJE

matična številka

5099021

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

VPVRS1

ISIN

SI0033200039

CFI

RSSXXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris (zaradi uveljavitve ali prenehanja vpisne pravice - druga faza izbirne izdaje)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

87.651 (od tega 276 vpisanih na prehodnem računu za izdajo)

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

VPVR

ISIN

SI0031117748

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja (vezano na prvi krog vpisa in vplačila delnic - druga faza izbirne izdaje)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

24.134

Menjalno razmerje

za 1 vpisno pravico VPVRS1 0,2852 delnic VPVR

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana