Obvestila

9.2.2021 SI0033200054 TSIRS1

TS RPL d.d. – izbirna izdaja

Obvestilo št. 47/2021

KD številka zadeve

KDDCA12608-1

Dan izvedbe

09.02.2021

Izdajatelj

 

firma

TS RPL d.d.

naslov

POHORSKA ULICA 009, 2000 MARIBOR

matična številka

1552538

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

TSIRS1

ISIN

SI0033200054

CFI

RSSXXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja (prva faza izbirne izdaje)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

79.791

Presečni dan

05.02.2021

Razmerje izdaje

za 1 delnico TSIG 1 vpisna pravica TSIRS1

Opombe

Ena vpisna pravica kot vrednostni papir predstavlja prednostno pravico do vpisa in vplačila 1,645083839 novih delnic TSIG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana