Obvestila

1.3.2021 SI0032103697 GES1

GEN-I SONCE d.o.o. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 63/2021

KD številka zadeve

KDDCA12619

Dan izvedbe

01.03.2021

Izdajatelj

firma

GEN-I SONCE d.o.o.

naslov

Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA

matična številka

6727077

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GES1

ISIN

SI0032103697

CFI

DBFGAR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.257,22 EUR

Presečni dan

24.02.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana