Obvestila

3.3.2021 SI0002103602 RS77

REPUBLIKA SLOVENIJA – izplačilo obresti

Obvestilo št. 65/2021

KD številka zadeve

KDDCA12630

Dan izvedbe

03.03.2021

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS77

ISIN

SI0002103602

CFI

DBFTFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

22,50 EUR

Presečni dan

26.02.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana