Obvestila

15.3.2021 SI0002103842 RS81

REPUBLIKA SLOVENIJA – izplačilo obresti

Obvestilo št. 77/2021

KD številka zadeve

KDDCA12627

Dan izvedbe

15.03.2021

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS81

ISIN

SI0002103842

CFI

DBFTFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

11,875 EUR

zaokrožitev navzdol na najbližji 0,01 EUR

Presečni dan

12.03.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana