Obvestila

6.4.2021 SI0032103887 APK1

AP KAPITAL 1 d.o.o. – predčasni delni odpoklic obveznic

Obvestilo št. 107/2021

KD številka zadeve

KDDCA12676

Dan izvedbe

06.04.2021

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 1 d.o.o.

naslov

Nazorjeva ulica 012, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8439010

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APK1

ISIN

SI0032103887

CFI

DBFSGB

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.162.036

Število vrednostnih papirjev po vpisu

951.129

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice predčasno odpoklicanih obveznic

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,00 EUR

Presečni dan

02.04.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana