Obvestila

8.4.2021 SI0002103388 RS71

REPUBLIKA SLOVENIJA – izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 112/2021

KD številka zadeve

KDDCA12667

Dan izvedbe

08.04.2021

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS71

ISIN

SI0002103388

CFI

DBFTFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

925.150

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

01.04.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana