Obvestila

12.4.2021 SI0031106758 MENG

MENINA d.d. – izplačilo upravičenja

Obvestilo št. 114/2021

KD številka zadeve

KDDCA12448-2

Dan izvedbe

12.04.2021

Izdajatelj

firma

MENINA d.d.

naslov

TRG PADLIH BORCEV 003, 1241 KAMNIK

matična številka

5034647

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MENG

ISIN

SI0031106758

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo upravičenja

(zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala – drugi del izvedbe)

Izplačilo za en (1) vrednostni papir

15,65 EUR

Presečni dan

22.10.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana