Obvestila

19.4.2021 SI0032103150 AGO1

AG d.d. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 126/2021

KD številka zadeve

KDDCA12689

Dan izvedbe

19.04.2021

Izdajatelj

firma

AG d.d.

naslov

Kajuhova pot 004, 1241 KAMNIK

matična številka

5376394

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

AGO1

ISIN

SI0032103150

CFI

DBFUFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

75,00 EUR

Presečni dan

24.02.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana