Obvestila

26.4.2021 SI0032102418 DRS2

DARS d.d. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 134/2021

KD številka zadeve

KDDCA12678

Dan izvedbe

26.04.2021

Izdajatelj

firma

DARS d.d.

naslov

ULICA XIV. DIVIZIJE 004, 3000 CELJE

matična številka

5814251

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

DRS2

ISIN

SI0032102418

CFI

DBFTFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

18,74 EUR

Presečni dan

22.04.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana