Obvestila

29.4.2021 SI0031105230 TOKG

TT OKROGLICA d.d. – izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 138/2021

KD številka zadeve

KDDCA11873

Izdajatelj

firma

TT OKROGLICA d.d.

naslov

DOMBRAVA 001, 5293 VOLČJA DRAGA

matična številka

5033837

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

TOKG

ISIN

SI0031105230

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

prenos delnic in izplačilo denarne odpravnine

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

164.078

Število vrednostnih papirjev po vpisu

164.078

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

22,069 EUR

Dan prenosa vrednostnih papirjev glavnemu delničarju

29.04.2021

Dan izplačila denarne odpravnine za prenesene vrednostne papirje

29.04.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana