Obvestila

11.5.2021 SI0032103739 GV02

Gorenje, d.o.o. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 150/2021

KD številka zadeve

KDDCA12714

Dan izvedbe

11.05.2021

Izdajatelj

firma

Gorenje, d.o.o.

naslov

Partizanska cesta 012, 3320 VELENJE

matična številka

5163676

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GV02

ISIN

SI0032103739

CFI

DBFUFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

24,50 EUR

Presečni dan

06.05.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana